Свідоцтво НКЦПФР № 00866-1 про внесення відомостей про ІСІ до ЄДРІСІ, код –13300866;  

Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів № 002394 від 31.07.2020р.

Відповідно до статуту КІФ органи: Загальні збори учасників та Наглядова рада.
 
Склад наглядової ради:
 

Голова Наглядової ради

Андрій Вікторович Волков

 

Член Наглядової ради

Марко Лорімер Лукеш

Marco Lorimer Lukesch

 

Член Наглядової ради

Джошуа Бенджамін Сільвер

Joshua Benjamin Silver